Mégse

Állásfoglalás

Mint arról múlt héten pénteken, a miniszterelnöki bejelentést követően beszámoltunk, az újabb nyitási lépcső végre az edzőtermek megnyitásához is eljuttat minket.. Kivártunk, mert a Magyar Közlönyben megjelentek nagy visszhangot kiváltva...

Hírek

Mint arról múlt héten pénteken, a miniszterelnöki bejelentést követően beszámoltunk, az újabb nyitási lépcső végre az edzőtermek megnyitásához is eljuttat minket..

Kivártunk, mert a Magyar Közlönyben megjelentek nagy visszhangot kiváltva nem tartalmazták a versenysportolók felkészülésének lehetőségét. Ezt követően nagyon sok munka zajlott a háttérben, hogy ezt a problémakört a döntéshozók felé kommunikáljuk: Minden érdekképviseleti szerv tett lépéseket, ahogyan mi is igyekeztünk, hogy a nyitási lehetőség a gyakorlatban ne visszalépést jelentsen..

Bár nem a mi javaslatunk által de sikerült elérni, hogy az új kormányrendelet alapján előrelépés történt és a 4 millió beoltott után már a versenysportolók mellett, a védettségi igazolvánnyal is lehet edzőtermekbe járni.

Bízunk abban, hogy ezt a lépést nemsokára követi majd a korlátozások nélküli nyitás is, hiszen a közösségnek szüksége van a mozgás lehetőségére, éppúgy a rekreációs és szabadidősportolóknak, ahogyan a versenyzőknek.

Köszönjük ezúttal is a MAFORSZ, azaz a Magyar Fitnesztermek Országos Szövetségének az áldozatos munkáját, akik nagy erőkkel igyekeztek minden fórumot kihasználva elérni azt, hogy érvényesüljenek a szektor érdekei!

Egy lépéssel tehát előrébb vagyunk, hiszen akár már holnaptól reális a nyitás időpontja, de legkésőbb Május első hétköznapján hosszú hónapokat követően végre kinyithatnak az edzőtermek!

Üdv, Hf3

4 millió beoltottat követően az alábbi szabályok szerint nyithatnak az edzőtermek azok részére, akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, vagy érvényes versenyzői engedéllyel:

(2) Az R1. 12. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az (1) bekezdés szerinti helyszíneket – az edző- és tneszterem, az uszoda és a jégpálya kivételével – a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy látogathatja.”

(3) Az R1. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A jégpályák, az uszodák, az edző- és tnesztermek és a sportlétesítmények
a) a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló tizennyolcadik életévét be nem töltött személy és az őt felkészítő sportszakember számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából, valamint
b) a koronavírus ellen védett személy számára
látogathatóak.”

(4) Az R1. 12. §-a a következő (4a)–(4g) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés szerinti helyszínre történő beléptetést megelőzően a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló tizennyolcadik életévét be nem töltött személy életkorát és versenyszerű sportoló minőségét, valamint az őt felkészítő sportszakember e minőségét igazolja.
(4b) A (4) bekezdés szerinti helyszín üzemeltetője vagy vezetője, illetve az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja annak, a sportról szóló törvény szerint tizennyolcadik életévét be nem töltött versenyszerűen sportolónak, valamint őt felkészítő sportszakembernek a beléptetését megtagadja, valamint a látogatás megkezdését megakadályozza, aki a (4a) bekezdésben foglaltakat nem igazolja.
(4c) A (3a) és a (4) bekezdés szerinti helyszín üzemeltetője vagy vezetője, illetve az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja – a (4a) bekezdés szerinti kivétellel – annak a beléptetését megtagadja, valamint a látogatás megkezdését megakadályozza, aki
a) a koronavírus elleni védettségét vagy
b) az életkorát
e rendeletben meghatározott módon nem igazolja.
(4d) A (3a) és a (4) bekezdés szerinti helyszínen foglalkoztatott személy számára a maszkhasználat szabályait a (3a) és a (4) bekezdés szerinti helyszín vezetője határozza meg, azzal, hogy
a) a (3a) és a (4) bekezdés szerinti helyszínen foglalkoztatott személy, ha a koronavírus elleni védettséget e rendeletben meghatározott módon a (3a) és a (4) bekezdés szerinti helyszín vezetője felé nem igazolja, köteles a (3a) és a (4) bekezdés szerinti helyszín látogatók által látogatható területein és helyszínein az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon maszkot viselni,
b) a maszkhasználatot nem tilthatja meg.
(4e) Az (1) bekezdés szerinti helyszíneken – az edző- és tneszterem, az uszoda és a jégpálya kivételével – a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nem köteles maszkot viselni. Az edző- és tneszteremben, az uszodában, a jégpályán, valamint a sportlétesítményben a koronavírus ellen védett személy, valamint a sportról szóló törvény szerint tizennyolcadik életévét be nem töltött versenyszerűen sportoló, valamint őt felkészítő sportszakember nem köteles maszkot viselni. (4f) A (3a) bekezdés szerinti helyszínen este 11 óra és reggel 5 óra között – az ott foglalkoztatottak kivételével – tilos tartózkodni.
(4g) A (4) bekezdés szerinti helyszínen este 11 óra és reggel 5 óra között kizárólag az ott foglalkoztatott, továbbá – edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából – a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, és az őt felkészítő sportszakember, valamint
b) koronavírus ellen védett személy és az őt felkészítő sportszakember
tartózkodhat.”

Melyek kiegészültek az alábbiakkal:

1. A sportrendezvényekre vonatkozó rendelkezések
1. § (1) A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények – a sportrendezvényen való részvétel
céljából vagy a sportrendezvényre való felkészülés céljából – a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen
sportoló tizennyolcadik életévét betöltött személy (a továbbiakban: versenyző) és az őt felkészítő sportszakember
számára is látogathatóak.
(2) Az (1) bekezdés szerinti helyszínre történő beléptetést megelőzően a versenyző a versenyszerű sportoló minőségét,
valamint az őt felkészítő sportszakember e minőségét igazolja.
(3) Az (1) bekezdés szerinti helyszín üzemeltetője vagy vezetője, illetve az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja
annak a versenyzőnek, valamint az őt felkészítő sportszakembernek a beléptetését megtagadja, valamint
az (1) bekezdés szerinti látogatás megkezdését megakadályozza, aki a (2) bekezdésben foglaltakat nem igazolja.
(4) Az (1) bekezdés szerinti helyszíneken a versenyző, valamint az őt felkészítő sportszakember nem köteles maszkot
viselni.
(5) Az (1) bekezdés szerinti helyszíneken este 11 óra és reggel 5 óra között a versenyző és az őt felkészítő
sportszakember is tartózkodhat.