Mégse

A szövetség programja, felépítése és célja

Az elmúlt két évben nagyon sokat dolgoztunk a szövetség gondolatán, tervezgettük és sokakkal beszélgettünk, majd tárgyaltunk róla. Ez a sok idő és energia a mindennapi teendők mellett jókora szeletnek számít,...

Hírek
Az elmúlt két évben nagyon sokat dolgoztunk a szövetség gondolatán, tervezgettük és sokakkal beszélgettünk, majd tárgyaltunk róla. Ez a sok idő és energia a mindennapi teendők mellett jókora szeletnek számít, azonban úgy érezzük, hogy sikerült megszületnie egy olyan struktúrának és elképzelésnek, melyet immáron nyugodt szívvel bocsájtunk közszemlére, hogy mostmár közösen csiszolgassuk és az építő véleményekkel karöltve a lehető legjobban, leghatékonyabban és leginkább demokratikus úton tudjunk végleges formába önteni.
.
Fontos! Van különbség egy gazdasági társulás és egy sporttal kapcsolatos szövetség működésében. Ez pedig nem más, minthogy a gazdasági alapon működő cégek célja a minél nagyobb profit, míg e szövetségnél a cél a szakmai háttér és keretek biztosítása, az érdekképviselet, a versenyzők kiválasztása, támogatása. Azonban, ami hasonlóság, hogy mindkettőnél olyan vezetés szükséges, ami előrevisz, a külső partnerekkel, federációkkal érdeket érvényesít és belül összefog. Eképpen aligha véletlen, hogy a legtöbb szövetség vezetője sikeres volt az üzleti szférában, hiszen ezáltal megvan a rutin és a kvalitás ahhoz, hogy e poszton is előremozdítsa a szövetséget. Ennek ellenére ki kell jelenteni, hogy ami sok helyen félreértést eredményez az egyáltalán nem valós állítás: A szövetséget nem lehet összemosni a Thor Gym hálózattal, a teremlánctól teljesen független federációról van szó! Az, hogy személyi összefüggés van, sokakban felvetette ezt a problémát, de a kezdetektől fogva ez egy teljesen független kezdeményezés. Eképpen pedig a Thor kommunikációja, céljai semmiben sem befolyásolják a szövetség tevékenységét és fordítva!
.
A Hf3 hisz abban, hogy a működés, a teljes funkcionális edzés palettáját képviselő szakemberek, edzők, teremtulajdonosok és képviselők közös ügyeeképpen pedig közösen kell meghatározni a célokat, a felépítést és a humán-összetételt egyaránt.
Ennek érdekében ezen a héten, ebben a folyamatosan bővülő cikkünkben bemutatjuk a terveinket a szövetség felállításával kapcsolatban, de fontos, hogy ezek nem véglegesek! Csupán javaslatok, melyek a felépítést illetően hosszas előkészítés után jelenleg nagyon jónak tűnnek, a személyeket illetően pedig abszolút inkább ötletek. 
Mi számítunk a TE hozzászólásodra is! – Aki a piac szereplője, vagy rálát a piacra, annak akár egy részére legalább, nyilvánítson véleményt, küldjön és mondjon javaslatot.
.
Építsük közösen a funkcionális edzés jövőjét idehaza!
.
Szeptember második hetében minden nap egy-egy facebook post formájában tesszük meg javaslatainkat a bizottságok felépítési tervéről és a bizottság javasolt tagjairól, akik az eddigi beszélgetések alapján felmerültek.
Ezekhez a postokhoz várjuk hozzászólás formájában az egyéb javaslatokat, akiket el tudtok képzelni a bizottságokban!
Természetesen ha telefonon, vagy emailen, akár személyes találkozó keretén belül osztanátok meg ötleteiteket, azt is örömmel vesszük!
Ám előtte fontos tisztázni, hogy a szövetség legfőbb döntéshozó szerve a KÖZGYŰLÉS, mely megválasztja majd az elnököt!
.
A bizottságok felépítéséről és tervezett munkájáról: 5 bizottságot képzeltünk el a szövetségben, melyek közül a héten minden nap egy újabb bizottságról kaptok információkat.
.
SZAKMAI BIZOTTSÁG
.
Feladatai: a sport, valamint a funkcionális edzés definiálása
a) edzés-életkor szerinti programtervek kidolgozása (kezdő, haladó, versenyző)
b) edzői életpálya program kidolgozása 
c) edzői minősítő rendszer kidolgozása 
d) más versenysportok szövetségeivel való kapcsolattartás és együttműkődés (sportágspecifikus erőnlétfejlesztő programok kidolgozása)
e) haladók és versenyzők méréseinek meghatározása,
f) tesztek, standardok megállapítása (nem csak versenyzői szinten) az iF3-mal együttműkődve
g) preventív rendszerszemlélet kialakítása a sportban
h) utánpótlás-nevelési és sportágfejlesztési feladatok meghatározása és végrehajtásának koordinálása, ezek későbbi elemzése, javítása
i) éves beszámolók készítése és prezentálása
j) javaslattétel mindazon kérdésekben, melyekre az elnökség, vagy a versenysport bizottság felkéri
k) szoros együttműkődés a versenysport bizottsággal.
Működése: a bizottság évente legalább kétszer ülésezik, de javasolt a kéthavi ülések összehívása. A bizottság ülésére meg kell hívni az elnököt és a tiszteletbeli elnököt.
.
VERSENYSPORT BIZOTTSÁG
Feladatai: az elnökség számára a versenysport bizottság a szakmai tanácsadó és döntés előkészítő szerv.
a.) az amatőr liga felállítása (van meglévő koncepció, amit a bizottság megvizsgál és korrigál vagy újat javasol)
b.) a master liga felállítása (van meglévő koncepció, amit a bizottság megvizsgál és korrigál vagy újat javasol)
c.)országos bajnoki rendszer felállítása (van meglévő koncepció, amit a bizottság megvizsgál és korrigál vagy újat javasol)
d.) objektív kiválasztási rendszer felépítése, amiből következik pl., hogy kik jutnak ki a VB-re
e.) későbbiekben beszámoló megírása és Közgyűlés előtti prezentálása
f.) bíró standard-ek, meghatározása az iF3-mal közösen együttműködve
g.) javasolt éves versenyfelkészüli programok elkészítése, együttműkődve a sportszakmai bizottsággal
h.) versenyzőink kísérése és segítése a VB-n (legalább egy fő a bizottságból)
i.) válogatott keret edzőtáboroztatása)
j.) kapcsolati háló kiépítése és tartása külföldi szövetségekkel, szövetségi kapitányokkal, illetve versenybizottsági tagjaival
k.) esetlegesen egy megrendezésre kerülő nemzetközi verseny itthoni sportszakmai támogatása.

Működése: Öt főből áll (bíró, nagytekintéjű edzők, versenyszervező, szövetségi kapitány,  elnökség által delegált személy) A bizottság évente legalább két alkalommal ülésezik, de javasolt a kéthavi ülések összehívása. A bizottság ülésére meg kell hívni az elnököt és a tisztelebeli elnököt.

.
SPORTOLÓI BIZOTTSÁG
.
Feladatai: a szövetségben a sportolói érdekek képviselete
a.) sportolókkal való kapcsolattartás (amatőr, pro, master)
b.) HF3 céljainak, terveinek véleményezése és eljuttatása a sportolókhoz
c.) az elnökség és az egyéb bizottságok támogatása sportolói észrevételekkel
d.) sportolók összefogása
e.) javaslattételek a többi bizottság számára érdekérvényesítő jelleggel
f.) edzőtáboroztatási és egyéb felkészülési javaslatok elkészítése.
.
Működése: A bizottság évente legalább kétszer ülésezik, de javasolt a kéthavi ülés összehívása. A bizottság ülésére meg kell hívni az elnököt és a tisztelebeli elnököt.
.
GAZDASÁGI BIZOTTSÁG:
.
Feladatai: szövetség éves költségvetési tervének felállítása és végrehajtása
a.) tagdíj meghatározása
b.) eredmény-jutalmazó, valamint motiváló rendszer kidolgozása (van kidolgozott koncepció, ha a bizottság elfogadja, akkor elérhető, hogy éves tagdíjfizetés nélkül müködjön a szövetség, mert rendelkezünk az együttműködésre készen álló támogatókkal)
c.) költségvetés bevételi és kiadási pontjainak egyeztetése és menedszelése
d.) éves beszámoló készítése és elfogadtatása
e.) szoros együttműködés a Civil-, és nemzetközi kapcsolatok bizottsággal.
.
..
Azonban, hogy kik tudnák mindezt a legmegfelelőbb módon végezni és a funkcionális edzés érdekeit legjobban szolgálni, arra várjuk javaslataitokat.
E héten, minden nap egy-egy facebook post formájában tesszük közzé az eddigi beszélgetések alapján felmerült neveket.
Ezekhez a postokhoz várjuk hozzászólás formájában az egyéb javaslatokat, akiket el tudtok képzelni a bizottságokban!
.
Heti tematika
.
Hétfői napon: Szakmai bizottság
Keddi napon: Versenysport bizottság
Szerdai napon: Sportolói bizottság
Csütörtöki napon: Gazdasági bizottság
Pénteki napon: – Civil és Nemzeti kapcsolatok bizottság
.
Szeptember második felében pedig bemutatjuk a javasolt személyeket, hogy jobban megismerjétek őket. Természetesen az általatok javasolt személyekkel is készítünk egy interjút. A célunk, hogy valóban a lehető legjobb és leginkább hatékony stáb álljon fel, akik megfelelőképpen tudják képviselni a teljes hazai funkcionális edzés palettájának érdekeit!